close-up-white-coffee-cup-wood-table-view-sunset-sunrise-background_30478-698.Englifun.jpg

دوستی با یکدیگر…

close-up-white-coffee-cup-wood-table-view-sunset-sunrise-background_30478-698.Englifun.jpg

help people,even when you know

…they can’t help you back

به مردم کمک کن حتی زمانیکه میدانی آنها نمیتوانند کمکت را جبران کنند

حتما بخوانید:  زندگی یک سوال است و نحوه زندگی ما پاسخ ما به آن است

Trackback from your site.

Leave a comment

کلاس آنلاین

تعیین سطح آنلاین
ثبت نام رایگان
کلاس های آنلاین
کلاس های حضوری
کلاس فیلم و انیمیشن
کلاس بحث ازاد
کلاس IELTS
کلاس TOEFL
اتاق زبان Chat rooms
اساتید زبان

دانلودها و محصولات

فیلم های fun
فیلم های موضوعی آموزشی
فیلم های کلاس ها
Pdf ها و مقالات
پکیج های آموزشی
تبدیل امتیاز باشگاه به وجه نقد
سفارش آنلاین
پکیج های آموزشی کودکان

englifun

مشخصات تماس:

مجید احمدی : 09127067658